Wet DBA

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties opnieuw uitgesteld
Makkelijker bewijzen dat u zelfstandig onderneemt, minder risico’s bij de ondernemer en meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever – dat was de inzet van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De praktische uitvoering ervan zaaide echter zó veel onrust onder opdrachtgevers én zzp’ers dat staatssecretaris Wiebes van Financiën besloot om de handhaving van de wet uit te stellen tot na 2017. Inmiddels is die handhaving nog verder uitgesteld.

 

Waarom uitstel?
De deregulering die met de wet werd beoogd, bleek in de praktijk uit te draaien op een bureaucratisch circus rond contracten voor elke relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer – allesbehalve deregulering dus.

Door de onduidelijkheid over het verschil tussen zelfstandig ondernemen en (verkapt) werken in loondienst werden opdrachtgevers bovendien steeds huiveriger voor het inhuren van zzp’ers. Werkgeversvertegenwoordigers én zelfstandigenorganisaties trokken daarop gezamenlijk aan de bel.

 

Geen handhaving, maar wat dan wel?
Zo lang de wet niet wordt gehandhaafd, zal de fiscus geen boetes of naheffingen opleggen aan ondernemers of opdrachtgevers. Het kabinet gebruikt de periode zonder handhaving om het arbeidsrecht fundamenteel nader te beschouwen. In de sterk veranderde arbeidsmarkt sluiten de definities van begrippen als ‘vrije vervanging’, ‘gezagsverhouding’, ‘dienstbetrekking’ en ‘zelfstandige ondernemer’ niet meer aan op de praktijk.

Wel zal de fiscus optreden tegen evidente gevallen van fraude of kwaadwillendheid. Denk daarbij aan voormalig medewerkers die voor hetzelfde werk als zzp’ers worden ingehuurd, zonder dat zij andere opdrachtgevers hebben en nog steeds in een hiërarchische verhouding staan tot hun voormalige manager.

Als de handhaving alsnog van start gaat, zal het kabinet dit ruim van tevoren aankondigen. Die handhaving gebeurt dan niet met terugwerkende kracht, maar alleen voor nieuwe gevallen.

 

De juiste keuzes
Uitstel van de wet DBA betekent nog geen afstel. Dat geeft u de tijd om u goed voor te bereiden. Wellicht is het opstellen van zelfstandigenovereenkomsten voor uw type werk toch raadzaam. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven en uw bedrijf passen.