Studiefonds

Hoe kunt u bijdragen in de studiekosten van uw kind?
Na de invoering van het sociaal leenstelsel draagt de overheid niet meer bij aan de studie van uw kind. Alleen als u een gering inkomen hebt, kan uw kind mogelijk nog aanspraak maken op een aanvullende beurs. Deze beurs blijft een gift als uw kind de studie tijdig en met succes afrondt.

Maar ook met een aanvullende beurs blijven de kosten hoog: alleen al het collegegeld is zo’n € 2000 per jaar, een bedrag dat elk jaar hoger wordt. Met een studiefonds kunt u zich bijtijds voorbereiden op deze kosten en zo ervoor zorgen dat uw kind minder of niets hoeft te lenen.

 

Sparen of beleggen? Of toch verzekeren?
Een studiefonds kunt u op diverse manieren gestalte geven. De eenvoudigste vorm is een spaarrekening of beleggingsrekening openen, op uw eigen naam of op naam van uw kind. Het geld blijft dan altijd opeisbaar voor andere doelen. Dat is enerzijds gemakkelijk, anderzijds schuilt er het gevaar in dat u het uiteindelijk niet voor de studie van uw kind gebruikt. Ook weet u nu niet hoeveel u straks bij elkaar hebt gespaard. Met beleggen weet u de opbrengst al helemaal niet.

Door een studieverzekering af te sluiten, kunt u een gegarandeerd eindbedrag afspreken. Het nadeel is wel dat het geld vastzit, maar u weet tenminste zeker dat u het straks aan de studie van uw kind kunt besteden.

 

Hoe kijkt de fiscus naar een studiefonds?
Geld dat u opzijzet voor een studiefonds belast de fiscus met de vermogensrendementsheffing in box 3. Daarbij maakt het niet uit of de rekening of verzekering op naam van uw kind staat. Als uw kind meerderjarig is, krijgt het zelf een belastingaanslag.

Heeft schenken zin?
Een schenking aan uw kind lijkt heel interessant vanwege de ruime schenkingsvrijstelling. De jaarlijkse vrijstelling is ruim € 5300, daarnaast is er een eenmalige vrijstelling van ruim € 25.000. Voor een studiefonds wordt deze eenmalige vrijstelling zelfs verhoogd tot ruim € 53.000. Deze vrijstellingen gelden voor kinderen tot 40 jaar.

Toch heeft schenken pas zin als uw kind ouder is dan 27 jaar en toch (nog) studeert of een vervolgstudie doet. Voor studerende kinderen hebt u namelijk een verlengde onderhoudsplicht tot 27 jaar: alle uitgaven aan uw kind zijn dan sowieso belastingvrij. Schenken is dus geen oplossing als vervanging van een studiefonds voor een kind dat na de middelbare school meteen gaat studeren.

 

En geld uitlenen?
Wel kan het soms gunstig uitpakken om uw kinderen het geld voor hun studie te lenen. Bij een goede aanpak valt de rente op deze lening namelijk onder de schenkingsvrijstelling.

 

De juiste keuzes
Hebt u nog jonge kinderen? Dan kan het verstandig zijn om nu alvast te sparen voor de studie van uw kind. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij het leven van u en uw kinderen passen.