Zilvervlootsparen

Gaat u weer sparen voor uw kind?
De ouderen onder ons kennen het nog van vroeger: het sparen met de Zilvervloot voor kinderen en tieners tot 18 jaar. Het was een aantrekkelijke spaarvorm omdat kinderen op hun 18e een bonus van 10% over hun gespaarde geld kregen.  In 1958 werd het geïntroduceerd om kinderen te leren omgaan met geld, maar in 1992 ging het kopje onder toen de Jeugdspaarwet werd ingetrokken.

Maar Zilvervlootsparen is met een comeback bezig. Vooruitlopend op plannen van de overheid om de spaarzin onder de jeugd weer te stimuleren, hebben SNS Bank en RegioBank deze spaarvorm opnieuw op de markt gebracht.

 

Hoe werkt Zilvervlootsparen?
Elk kind tussen 0 en 18 jaar mag meedoen aan Zilvervlootsparen – en op elk moment beginnen. Het maximale spaarbedrag is € 600 per jaar. Ouders of grootouders kunnen dit bedrag elk jaar inleggen. Daarover krijgen de kinderen elk jaar een variabele spaarrente.

De Zilvervlootgedachte zit in de bonus die kinderen op hun 18e krijgen uitgekeerd. Voor elk jaar dat ze meedoen, krijgen ze 1% bonusrente op het eindbedrag (dat dan nog wel op hun rekening moet staan). De bonusrente kent een maximum van 10%, ook als uw kind meer dan 10 jaar heeft gespaard.

De hoogste bonus die uw kind kan ontvangen, is dus € 1080. Dat is 10% van het bedrag van € 10.800 dat uw kind bij elkaar kan sparen als u 18 jaar lang de maximale € 600 voor uw kind hebt ingelegd.

 

Zijn er ook nadelen?
Zilvervlootsparen is vanwege de bonus een zeer gunstige spaarvorm. Het is daarmee een slimme manier om bijvoorbeeld voor de studie van uw kind te sparen. Dat kan ook met bijvoorbeeld een studiefonds.

Maar de bonus wordt alleen uitgekeerd als het geld tot de 18e verjaardag van uw kind op de rekening staat. Ook over tussentijdse opnamen keert de bank geen bonus uit. En ondanks het feit dat het geld vast staat, krijgt u een variabele spaarrente en geen vaste (hogere) rente, zoals bij een spaardeposito.

 

En hoe zit het met de schenkingsvrijstelling?
Als u of uw (schoon)ouders geld inleggen voor de Zilvervlootrekening van uw kind, doet u een schenking aan uw kind. Het maximale spaarbedrag van € 600 per jaar valt ruimschoots binnen de schenkingsvrijstelling voor zowel ouders als grootouders. Schenkt u op meer manieren geld aan uw kind? Dan is het wel belangrijk om de drempelbedragen [link naar website Belastingdienst] goed in de gaten te houden.

 

De juiste keuzes
Zilvervlootsparen is maar één manier om uw kind een zekere financiële toekomst mee te geven. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij het leven van u en uw kinderen passen.