Klachtenformulier

Wilt u uw klacht zo compleet mogelijk omschrijven en eventuele bewijsstukken als bijlagen toevoegen? Ook verzoeken wij u een concrete vraag te stellen aan de Commissie van Toezicht: wat is het dat u van hen wilt? Op deze manier kunnen u het snelst van dienst zijn.

Klachtenformulier