Wel of niet overbruggen

Datum: 11-10-2017 In: hypotheek

Wel of niet overbruggen

Tegenwoordig hebben veel mensen weer overwaarde. We krijgen veel vragen over het kopen van een nieuwe woning en het financieren ervan, in relatie tot de huidige woning met overwaarde.

Hieronder wordt duidelijk gemaakt waar je rekening mee moet houden en wat de overwegingen zijn met betrekking tot een eventuele overbruggingshypotheek.

Schematisch overzicht

Onderwerp Wel overbruggen Niet overbruggen
Notariskosten Extra kosten vanwege inschrijving op huidig onderpand, tevens extra royementskosten Geen extra notariskosten
Afsluitkosten Sommige geldverstrekkers rekenen aanvullende kosten. Daarnaast zijn advieskosten vaak hoger Geen aanvullende kosten
Rentepercentage De rente op een overbruggingshypotheek is vaak relatief hoog. Ook is de vaak variabel. Je financiert tegen de reguliere hypotheekrente
Top-opslag Door te overbruggen is het soms mogelijk om (direct) in een lagere risicoklasse te komen met de nieuwe hypotheek Je financiert relatief veel ten opzichte van de waarde van het nieuwe onderpand
Taxatiekosten Er moet altijd getaxeerd worden Vaak geen taxatiekosten
Maximale lening De rente zonder overbrugging is vaak lager, waardoor je meer kunt lenen op basis van je inkomen Wanneer je in een hogere risicoklasse komt door niet te overbruggen is de rente hoger en kun je minder lenen
Toetsing De lasten van een overbrugging worden niet meegewogen bij de bepaling van de maximale hypotheek De volledig aangevraagde financiering wordt getoetst op haalbaar op basis van inkomen
Eigen middelen Door een overbrugging zijn er vaak geen of minder eigen middelen nodig. Zonder overbrugging moeten er voldoende middelen zijn voor de aan de aankoop gerelateerde kosten
Hoogte De maximale hoogte hangt af van het wel / niet verkocht zijn van de huidige woning Je hebt niet te maken met het wel / niet verkocht zijn van de huidige woning
Duur Een overbrugging mag vaak maximaal 12 duren Je hebt niet te maken met een beperking in de looptijd

Maximale overbruggingshypotheek (gemiddeld beleid geldverstrekker)

Woning niet verkocht Woning wel verkocht
Maximale overbrugging Vaak maximaal 90% van de taxatiewaarde -/- de openstaande hypotheekschuld Tot 100% van de overeengekomen verkoopsom -/- openstaande hypotheekschuld

Overwegingen

Afhankelijk van de mogelijkheden die je hebt vanuit het inkomen,  de financieringsbehoefte en de aanwezige eigen middelen is het vaak interessant om relatief veel kosten te besparen en om niet te kiezen voor een tijdelijke overbruggingshypotheek. Tijdelijk is de nieuwe hypotheek dan weliswaar hoger, maar na het vrijkomen van de overwaarde kun je de overwaarde aflossen. Zorg dan wel voor een leningdeel dat je boetevrij kunt aflossen. Op een leningdeel met een variabele rente kan onbeperkt worden afgelost.

Er moet worden geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn en een totaalsom worden gemaakt van de eenmalige kosten en de rentelasten gedurende de (verwachte) overbruggingsperiode. Hieruit komt naar voren wat kostentechnisch het voordeligste. Maar belangrijk blijft wel dat de benodigde financiering mogelijk is.

Het is niet mogelijk om een conclusie te geven waaruit blijkt dat wel of niet overbruggen het beste is. Een goede adviseur zal in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn en doorrekenen wat het voordeligste is.

De overbruggingssituatie is een tijdelijke situatie. Het is dan ook belangrijk dat goed duidelijk wordt gemaakt wat de geldstromen zijn rondom de aankoop van de nieuwe woning en de uiteindelijke verkoop van de huidige woning.

Een uitgebrachte offerte (rente-aanbod) van een geldverstrekker kan een misleidende indruk geven. Dit komt dat hier de situatie in staat die tijdelijk is. Daarom is het belangrijk dat je adviseur laat zien wat de eindsituatie is en wat de bijbehorende lasten worden na de verkoop van de huidige woning.

Wil je meer informatie over het kopen van een nieuwe woning en advies over het wel of niet afsluiten van een overbruggingshypotheek, neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,

 

 

J.M. Hilgersom FFP (Jamie)