vermogensoverdracht en rentmeesterschap

Datum: 12-07-2021

Zonder een goed idee over vermogensoverdracht kan een erfenis tussen wal en schip vallen. De ontvangende generatie heeft het geld ″niet nodig″. En de generatie die vermogen na laat, heeft het vermogen ook ″niet nodig″. Wie heeft er dan wél wat aan? Dit leidt nogal eens tot een doodgevallen communicatie. Voor beide generaties wordt het spreken over vermogensoverdracht tussen de generaties dan een ″no go″.

Als ik dan opper, dat er in Den Haag liefhebbers zijn die altijd om geld verlegen zitten, blijkt dat ook geen goed doel te zijn. Wat brengt dan de communicatie toch op gang? 

Rentmeesterschap
In mijn ogen gaat het om rentmeesterschap. Ik begrijp best dat beide generaties het vermogen niet nodig hebben, maar dat betekent niet dat je er niets aan hoort te doen. En als er dan ruim vermogen is, dan draagt dat vermogen verder dan alleen van ouders naar kinderen. Bij rentmeesterschap hoort dat je aandacht hebt voor het vermogen. En het rentmeesterschap wordt steeds belangrijker  naarmate niemand het vermogen meer nodig heeft.
Ik pleit daarom voor een open gesprek tussen ouders en kinderen. En ja, dat is niet altijd eenvoudig als je dat niet bent gewend. Uit ervaring weet ik, dat als je eenmaal open kunt zijn over rentmeesterschap en dus over geld, dan draagt dat bij aan de kwaliteit van de familieverhoudingen.

Betekenisvol leven
En dan ontstaat zomaar de kans dat vermogen betekenisvol wordt. Want laten we wel zijn, het gaat natuurlijk niet om geld. Het gaat om een betekenisvol leven. Voor de oudste generatie draait het om goed afscheid nemen. Rentmeesterschap geeft families de kans om het levensverhaal van de familie te verbinden aan het vermogen, dat uiteindelijk van generatie naar generatie gaat. De familieverbondenheid groeit en daarmee het levensgeluk van iedereen. Niet alleen van de oudste generatie, maar voor de eerste en de volgende generaties.

Tim van Dasselaar
www.timvandasselaar.nl