Testament had meer dan € 100.000 belasting kunnen voorkomen

Datum: 09-07-2017 In: erfenis

Hoe een testament veel belasting kan besparen.

Recent werd ik door een klant uitgenodigd om naar haar financiële toekomst te kijken. Zij had wat geld geërfd van haar ouders en wilde dat inzetten om eerder te stoppen of minder te gaan werken. Samen hebben we de uitgangspunten besproken en ik heb een plan opgesteld. Zij wilde graag meer reizen met haar partner. Zij hebben een LAT-relatie. Laten we hen Willeke en André noemen.

Helaas overleed voor de bespreking van het plan plotseling André. André leefde alleen, had geen kinderen en had met Willeke een LAT-relatie. Er was geen testament. Tot grote verrassing laat André een behoorlijk vermogen na. Het huis en de spaarrekening overschrijden het miljoen. Omdat er geen testament was, treedt het wettelijke erfrecht in werking. Daar wordt gezocht naar naaste familie, en die is er in de vorm van broer Klaas (74, gehuwd, geen kinderen). De broer bevindt zich in de zogenaamde tariefgroep II, voor overige verkrijgers. Hierdoor is er nagenoeg geen vrijstelling, is de eerste (ongeveer) € 120.000 belast tegen 30% en alles daarboven 40%.

Nu blijkt dat André ongeveer € 1.000.000 nalaat, is de erfenis naar Klaas belast met € 388.000 aan erfbelasting (€ 120.000 x 30% en het restant van € 880.000 x 40%). Klaas vindt het vervelend voor Willeke en vraagt haar wat zij reëel vindt om te ontvangen. Willeke en ik stellen in overleg voor de verdeling 1/3e en 2/3e te laten zijn. Dat zou betekenen van de netto € 610.000 die nog over is bij Klaas, er grofweg € 200.000 naar Willeke gaat en € 400.000 bij Klaas blijft.

Een mooie geste van Klaas, maar helaas lopen ook hier geen zogenaamde bloedlijnen, dus treedt wederom tariefgroep II in werking. De eerste € 120.000 voor Willeke is belast tegen 30%, de resterende € 80.000 tegen 40%. Samen goed voor een extra donatie aan de staatskas van € 68.000, nadat eerder door Klaas al € 388.000 is betaald!

Had dit voorkomen kunnen worden? Ten dele. Als André na een LAT-relatie van 20 jaar een testament had opgemaakt en Willeke daarin als begunstigde had opgenomen, was alles bij haar terecht gekomen. (als André dat had bepaald. Hij had ook zelf een willekeurige verdeling kunnen toepassen). Weliswaar nog steeds in tariefgroep II, maar wel met het achterwege blijven van de laatste schenking-stap. Een besparing van tienduizenden euro’s. Nu dit niet gebeurd is, kan er nog slechts een klein doekje voor het bloeden gegeven worden. Klaas kan Willeke in 2017 € 120.000 schenken, tegen 30% belasting. De overige € 80.000 kan Klaas volgend kalenderjaar doen. De teller begint dan weer opnieuw op 30%, in plaats van 40%. Een besparing van 10% over € 80.000; € 8.000 besparing dus. Een klein doekje voor het bloeden, zoals gezegd.

Moraal van het verhaal: Heb je een redelijk vermogen, inclusief je huis, denk dan aan een testament. Kost nog geen € 1.000, maar kan tienduizenden euro’s besparen! Schakel bij twijfel altijd een FFP-gecertificeerd adviseur in.