Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zonder medewerking van ex

Datum: 07-06-2018 In: advies

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zonder medewerking van ex

We krijgen veel vragen over de mogelijkheden om ontslag verleend te krijgen op de hypotheek waarvoor is medegetekend samen met een ex. Hierbij kan het gaan om twee situatie. Enerzijds dat iemand zelf de ex wil laten ontslaan. Anderzijds dat je wil dat jou ontslag wordt verleend op de financiering van je ex.

Beide situaties zijn helaas relatief veel voorkomend. En niet eenvoudig om op te lossen.

Een geldverstrekker heeft in het verleden een financiering verstrekt aan twee partners. Dit vaak op basis van een gezamenlijk inkomen. Soms heeft een partner geen inkomen, maar moest er meegetekend worden vanwege een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wanneer een relatie eindigt, dan is het verdelen van de woning en het realiseren van het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid vaak een handeling die na het uitspreken van een echtscheidingsvonnis kan worden afgerond.

In een convenant staat dan beschreven dat de woning onverdeeld blijft en wat de gemaakte afspraken zijn over de verdeling (toedeling) en de kosten.

Bij het einde van een samenlevingscontract worden deze afspraken ook vaak vastgelegd. Echter, hier is niet eerst een vonnis nodig van de rechtbank.

Om een woning te verdelen is het noodzakelijk dat beide partners toestemming verlenen. Dus medewerking verlenen. Helaas staat het vaak niet duidelijk omschreven wat hieronder dient te worden verstaan. Met alle gevolgen van dien.

Ook wordt niet altijd een termijn beschreven waarbinnen de verdeling moet worden afgerond.

De afgelopen jaren is het vaak gebeurd dat het niet mogelijk was om een woning te verdelen, omdat er sprake was van een situatie waarbij er een restschuld was. De vertrekkende partner moest dan de achterblijvende partner een bedrag betalen ter vergoeding van het aandeel in de gezamenlijke negatieve overwaarde.

Er is sprake van 2 handelingen. Enerzijds de levering van een aandeel in de woning. Anderzijds het verkrijgen van ontslag op de aansprakelijkheid van de financiering. En voor beide situatie moet door beide (ex-) partners worden getekend.

Het moge duidelijk zijn dat wanneer er iemand niet meewerkt, dit voor grote complicaties kan zorgen. En grote frustraties. Zo is het nagenoeg niet mogelijk om een nieuwe financiering af te sluiten, wanneer je nog aansprakelijk bent voor nog een andere financiering.

Helaas is het zo dat er vanuit het recht nagenoeg geen “dwangmiddelen” zijn om de ex-partner mee te laten werken. Al is in een convenant beschreven hoe er moet worden verdeeld, dan nog is het zeer lastig om dit ook te realiseren. Anders gezegd: als een ex-partner echt onwillig is, dan heb je een probleem.

De enige oplossing die er dan resteert is het vragen van vervangende toestemming aan de rechtbank. Maar makkelijk is dit niet. Een rechter zal niet snel een uitspraak doen waarbij een voormalig partner een woning moet verkopen en zonder huis komt te zitten.

Er zijn daarnaast diverse problemen die er kunnen ontstaan wanneer de verdeling van een woning lang duurt. Deze problemen zitten onder meer in het recht van rente-aftrek, het betalen / ontvangen van alimentatie (woongenot), het realiseren van een vervreemdingssaldo (bij vertrek uit de woning), het vervallen van fiscaal partnerschap, etc.

Het gaat hier te ver om alle mogelijke consequenties te beschrijven. Omdat we veel te maken hebben met (de gevolgen van) vechtscheidingen is deze blog geschreven.

Wij willen graag een bemiddelingsrol spelen om partijen tot elkaar te brengen. Door duidelijk te maken dat er een win-win-situatie mogelijk is.

Een rechtszaak duurt lang, kost veel geld en daarnaast kan de uitkomst tegenvallen. Samen een afspraak maken over hoe de voormalige gezamenlijke woning te verdelen is voor alle partijen wenselijker.

Regelmatig horen we dat één van de partners die het ontslagtraject wil doorzetten het gevoel heeft dat door het niet meewerken van de ex er een soort gijzeling is ontstaan.

De situatie waarbij er ontslag gevraagd wordt, maar waarbij de achterblijvende partner niet in staat is om de financiering op eigen naam te krijgen is anders.

Wij hebben goede resultaten geboekt de afgelopen jaren op het gebied van mediation in situaties waarbij het niet mogelijk was om gezamenlijk, onderling, tot duidelijke afspraken te komen hoe een woning te verdelen en het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid af te ronden.

Angst is vaak een grote drempel om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De verwachting is dat de woning niet overgenomen kan worden. Dit op basis van online berekeningen. Echter, online zijn de berekeningen over de maximale hypotheek gebaseerd op verstrekkingsnormen voor nieuwe hypotheken.

Bij een ontslagzaak is er sprake van (bijzonder) beheer. Hierbij gelden ruimere normen. Waarbij de hoogte van de maximale verstrekking tot wel 40% ruimer kan zijn. Dit omdat er (ook) wordt gekeken naar de werkelijke lasten, waarbij bij een reguliere verstrekking dit niet gebeurt.

We adviseren dan ook altijd om ons alle informatie te geven van beide (ex-) partners om door te rekenen wat er voor mogelijkheden zijn voor behoud enerzijds en ontslag anderzijds. Er blijkt vaak veel meer mogelijk dan verwacht. Waarbij ook de maandlasten nog eens behoorlijk meevallen.

Na de verdeling is het zo dat de achterblijvende partner (wederom) volledige hypotheekrenteaftrek heeft over de financiering van de eigenwoning. Dit fiscale voordeel gaat verloren wanneer een voormalige eigenwoning te lang onverdeeld blijft.

De realiteit

We gaan het niet mooier maken dan wat het is. Is onderling overleg niet mogelijk, dan kun je alleen via de rechter iets afdwingen. Maar dit is vrij lastig.

Het is mogelijk een kort geding aan te spannen als er een direct, redelijk acuut, belang is. Mocht je in het gelijk worden gesteld dan zal de rechter vaak de ex verplichten om mee te werken binnen een redelijke termijn. Zo niet, dan zal de ex een opgelegde dwangsom verbeuren. Dit houdt in dat de ex-partner recht heeft op een schadevergoeding. Ook kan de rechter een vonnis wijzen op basis waarvan je plaatsvervangende toestemming krijgt om te mogen verkopen. Dit heeft een machtiging tot verkoop van de woning. De feitelijke omstandigheden van ieder dossier zijn verschillend. Het is dus nadrukkelijk niet zo dat ieder verzoek om medewerking te verlenen zal worden toegekend. Ook zal een geldverstrekker toestemming moeten geven. Zeker bij een eventuele restschuld kan dit een probleem opleveren.

Wij adviseren daarom altijd om in een convenant heel duidelijk te beschrijven wat de verplichtingen zijn naar elkaar toe met betrekking tot de verdeling van een voormalige woning, na de echtscheiding. Helaas is het zo dat dit niet goed is beschreven en dit tot grote ellende kan leiden.

Zo kan iemand bijvoorbeeld niet, zelfstandig of met een nieuwe partner, een nieuwe woning kopen. En daarnaast is er ook nog het risico om aangesproken te worden op het niet-betalen van de hypotheekrente, de aflossingen en de verzekeringspremies. Kortom: niet wenselijk!

Laat ons weten wat je situatie is, dan beoordelen wij wat we voor je kunnen betekenen. We hopen binnenkort een nieuw succesverhaal te kunnen realiseren.