Ondernemershypotheek

Datum: 07-06-2018 In: advies

Ondernemershypotheek

De afgelopen tijd zijn er voor ondernemers flink meer mogelijkheden gekomen voor het verkrijgen van een hypotheek. In deze blog beschrijf ik een aantal van deze mogelijkheden.  Verder is er ook een groot aantal veranderingen doorgevoerd in het proces van acceptatie van ondernemers.

Aantal geldverstrekkers

Steeds meer geldverstrekkers bieden de mogelijkheid aan ondernemers om een hypotheek te kunnen afsluiten. Vanwege de verbeterde economische situatie en vanwege concurrentieoverwegingen zien we een duidelijke trend dat nagenoeg iedere geldverstrekker op dit moment ondernemers accepteert. Wel zijn er grote verschillen in het toetsingskader.

Startend ondernemer en NHG (na 12 maanden een financiering)

Het is al enige tijd mogelijk voor ZZP’ers om een hypotheek af te kunnen sluiten met NHG wanneer je minimaal 12 maanden actief bent. Belangrijk is wel dat je een arbeidsverleden hebt in dezelfde branche. En dat de behaalde resultaten goed zijn en ook de prognose goed is. De komende maanden wordt dit ook mogelijk voor ondernemers die actief zijn in een andere rechtsvorm.

Startend ondernemer zonder NHG

Een aantal geldverstrekkers past het beleid van NHG ook toe op financieringen zonder NHG. Dat wil zeggen dat op basis van een “inkomensverklaring” er mag worden gerekend met dit inkomen.

Voorheen moest een ondernemer vrijwel altijd minimaal 2, maar vaak zelfs 3 jaar aan cijfers overleggen om op basis van het berekende gemiddelde inkomen een financiering te kunnen krijgen.

Er is steeds meer mogelijk.

Prognose lopend jaar mee laten wegen

Er zijn ondernemingen die relatief snel groeien. Waarbij ook de winstgevendheid toeneemt. En waarbij ook duidelijk is dat in het lopende jaar er een bestendige groei zal zijn. Er kan dan worden verzocht aan een geldverstrekker om een “oud jaar” te laten vervallen in de berekening van het toetsinkomen en in de plaats daarvan het lopende jaar mee te wegen.

Uitbesteding beoordeling zelfstandigenstukken

Het beoordelen van de financiële situatie van een onderneming is een specialisme. Daarnaast is het relatief tijdrovend, vergelijkbaar met het beoordelen van het inkomen van iemand in loondienst. We zien dat steeds meer geldverstrekker ervoor kiezen om ondernemers zelfstandig een inkomensverklaring te laten verzorgen. Zij moeten gegevens aanleveren aan een door de geldverstrekker goedgekeurd beoordelingskantoor. En de ondernemer moet hier zelf voor betalen. Hier lees je meer over dit onderwerp.

Weging van jaren

Gebruikelijk was dat altijd ieder jaar even zwaar meetelde in de berekening van het (gemiddelde) inkomen. Een aantal geldverstrekkers kiest ervoor om de meest recente jaren zwaarder te laten wegen dan oudere jaren. Bij een toenemende winstgevendheid ontstaat hierdoor een hoger toetsinkomen.

Ratio’s

Belangrijk is om te weten dat niet alleen wordt gekeken naar de winst die er wordt behaald. Zo wordt er ook gekeken naar de solvabiliteit, liquiditeit, privéopnames, het eigen vermogen, etc. Dit houdt in dat ondanks dat er sprake is van winstgevendheid een geldverstrekker alsnog besluit om geen financiering te verstrekken.

Onze rol

Wij zijn op de hoogte van het actuele acceptatiekader van een geldverstrekker. Hierdoor kunnen wij inschatten wat de mogelijkheden zijn van een ondernemer. Wij inventariseren zeer uitgebreid. Op deze manier kunnen we een toelichting schrijven bij de cijfers. Deze toelichting is zeer belangrijk om een goede beoordeling te krijgen van de werkelijke situatie. Schommelingen in het resultaat, een tijdelijke financiële krapte, incidentele hoge uitgaven, kunnen aanleiding zijn tot twijfel bij een geldverstrekker. Vooraf deze voorzienbare vragen alvast toelichten biedt duidelijkheid. In plaats van twijfel ontstaat zekerheid. En hierdoor zijn wij in staat om van grote toegevoegde waarde te zijn voor alle ondernemers.