Hoe zorg ik ervoor dat ik minder erfbelasting moet betalen

Datum: 21-06-2022 In: emotie

Erfbelasting, of zoals het vroeger heette, successierechten, vindt niemand een sympathieke belasting in Nederland. We vinden dit niet rechtvaardig. Over het spaargeld van uw ouders, waarover allang belasting is betaald, moet nóg een keer belasting worden betaald bij de overdracht naar de volgende generatie. En als je dan ook nog eens bedenkt dat er vaak ook nog te veel wordt betaald.

Dus zou je denken, dat we er alles aan doen, om deze belasting te vermijden of te verminderen. Maar dát doen we juist niet. Er wordt veel en veel te weinig aandacht geschonken aan de vermogensoverdracht tussen de generaties. Het is misschien ook geen makkelijk onderwerp in de familie. Maar gelukkig zijn daar Financiele Planner voor die zich hebben verdiept in Estate planning.

Het resultaat is dat velen van u soms duizenden Euro’s minder aan erfbelasting gaan betalen.

En dan heb ik niet eens over grote vermogens. Het kan zomaar zijn, dat bv uw ouders het ouderlijk huis verkopen, waardoor zij ineens €. 250.000,- ontvangen. Dit geld wordt dan verdeeld bij leven of overlijden onder de kinderen.

Hoe regel je dit nu op een goede manier? En wanneer ga je dit regelen? Moet dat bij leven, of wacht u totdat de ouders zijn overleden?

Het goed regelen van deze overdracht kan werkelijk soms tienduizenden Euro’s belasting schelen. Kort geleden heb ik weer zo’n voorbeeld meegemaakt. Je wordt bleek om je neus als je ziet hoeveel teveel erfbelasting wordt betaald. En het was kinderlijk eenvoudig geweest om minder erfbelasting te betalen.

Bij het maken van een financiële analyse zal ik altijd vragen naar de testamenten en het financiële verslag van een eerder overlijden. Hiermee kun je al snel bepalen wat uw financiële risico’s zijn. En het risico is dat u onterecht duizenden Euro’s teveel erfbelasting hebt betaald of moet betalen.

Het wordt tijd, dat hier beter naar wordt gekeken.

Tim van Dasselaar CFP MFP