Meer levensgeluk door financiele planning

Datum: 22-11-2021

Geluk houdt de gemoederen bezig. Ook de vraag of financiele planning bijdraagt aan levensgeluk. Reeds in 2015 was het thema van het jaarcongres van de financiële planners gewijd aan geluk. Mooi is dat er nu wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen geluk en financiële planning.
Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar het geluk van Nederlanders. Wij, Nederlanders, zijn over het algemeen gelukkige mensen. Behalve dan misschien die relschoppers van het afgelopen weekend.

Relatie tussen geluk en financiele planning
Uit een essay, dat in opdracht van de FFP is geschreven door de Erasmus Universiteit, blijkt na onderzoek dat financiële planning bijdraagt aan geluk. Als u die bijdrage wilt lezen  klik op dit item.

Als ik een dergelijk resultaat van een onderzoek lees, dan eindig ik met veel meer vragen dan antwoorden. Begrijp me niet verkeerd, wat is er mooier, dan bijdrage te mogen leveren aan het  levensgeluk van mensen? Vooral als je je realiseert, dat geluk het hoogste doel is voor mensen.

Ik heb in 2012 als eindexamen werk van mijn Master opleiding Financiële Planning een referaat mogen schrijven, waarvan de titel luidde “ Meer levensgeluk door financiële planning”. Dat was ook aan de Erasmus Universiteit.
In die periode heb ik diverse vragenlijsten onderzocht van panelleden waarin zij vragen beantwoordden over hun mate van gelukkig zijn. De vragen gaan over de oppervlakte ervaring over het al dan niet gelukkig zijn. Niet naar het interne bewustzijnsproces van mensen waar de gelukservaring ontstaat. 

Waar vind ik geluk?
En daar begint ook het probleem, want waar zit geluk in je lijf of bewustzijn? We weten het niet. We kunnen het niet vastpakken. Er zijn filosofen die spreken van levensvoldoening of de algemene waardering van het leven. Of, echte waarde van geluk vervult iemands emotionele natuur. Het lijkt erop dat het ook raakt aan zelfontplooiing.

Proef deze woorden eens, lees er niet te snel over heen, laat het eens rustig binnenrollen. En vraag uzelf eens af of deze woorden bij u resoneren. Herkent u momenten in uw leven, waar deze woorden van toepassing waren voor u? Ergens, daar in uw bewustzijn ontstaan gevoelens van geluk, waarschijnlijk momenten waar u en in balans was met uzelf, uw naasten, uw creatieve brein, en wat het nog meer voor u kan zijn.
Erg wetenschappelijk is dit niet. Misschien blijft het nadenken over geluk juist daarom hangen bij filosofen. Filosofen hoeven het misschien ook niet te bewijzen.

Essay van de Erasmus Universiteit
En als we het onderzoek naar geluk naar ons toe halen en we gaan toch het bewijs leveren dat financiële planning bijdraagt aan levensgeluk, dan is dit het resultaat:

Conclusie van de Erasmus Universiteit:
In hoeverre mensen zich gelukkig voelen, is afhankelijk van veel factoren, waarvan financieel welzijn een belangrijke is. Financieel welzijn (welbevinden) geeft aan in hoeverre iemand:

  • tevreden is met zijn of haar financiële middelen
  • toekomstige financiële zekerheid ervaart
  • geen financiële stress van zijn huidige financiële situatie ondervindt.

We eindigen dus weer met financiële lijstjes en tabellen die u vertellen wat u netto te besteden hebt. Als dat getalletje een beetje naar uw zin is, dan zou u een gelukservaring kunnen krijgen.
Het doet me meer denken aan het effect van lachgas, waarbij iemand een korte plezierige ervaring heeft, waar meestal na een paar minuten geen sporen meer van te vinden zijn.

Tot slot
Ik denk, dat we als we serieus willen bijdragen aan het levensgeluk van onze klanten met financiële planning, dat we de échte vragen van het leven moeten durven stellen. En dat we vervolgens mee moeten deinen op levens ideeën van onze klanten. Daar ergens, op dat bewustzijn niveau, vinden we de aanknopingspunten die wij nodig hebben om een financieel plan te maken. En dat plan past precies waardoor we kunnen bijdragen aan meer levensgeluk door financiele planning van anderen.

Tim van Dasselaar CFP MFP MBA
www.timvandasselaar.nl