Hypotheek bij de BV in het nieuwe belastingplan (2019)

Datum: 04-11-2018 In: financieel

 

Onlangs (Prinsjesdag) zijn de maatregelen gepresenteerd uit het belastingplan 2019 en de fiscale wetgeving. Hoewel de voorgestelde wijzigingen nog beoordeeld moeten worden door de Eerste en Tweede kamer krijg ik hier al veel vragen over.

 

Zo kreeg ik laatst een vraag van een cliënt wat de gevolgen zijn van de nieuwe plannen op de hypotheek bij zijn eigen BV. En deze vraag is best interessant.

 

Lenen bij de eigen BV voor de eigen woning vindt grootschalig plaats; de DGA (directeur groot aandeelhouder) betaalt aftrekbare hypotheekrente aan zijn eigen BV en ontvangt deze als winst weer terug. Door dit “kasrondje” zijn de lasten voor de hypotheek in feite budgetneutraal of zelfs positief. En een lening bij de bank is dan niet nodig.

 

Door de voorgenomen maatregelen van afbouw hypotheekrenteaftrek zal lenen van de BV op termijn nadelig uitpakken.

 

Voorbeeld                                                                                       

Hypotheek bij BV            € 500.000

Rente 4%                          € 20.000

Winst BV                           € 75.000

 

Uitwerking                                                  2018                                     2023

Hypotheekrente                                         € 20.000                               € 20.000

Aftrekpercentage                                       49,50%                                 37,05%

Netto hypotheekrente                                € 10.100                               € 12.590

 

Ontvangen rente BV                                  € 20.000                               € 20.000

Vennootschapsbelasting                            20%                                      16%

Netto winst in BV                                        € 16.000                               € 16.800

Aanmerkelijk belang belasting                    25%                                      26,90%

Netto voor DGA                                          € 12.000                               € 12.280

 

Resultaat                                                    € 1.900                                 – € 310

 

Per saldo zal het voordeel met een hypotheek bij de BV dus omslaan in een nadeel. Dit nadeel wordt vooral veroorzaakt door nog snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Nu is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen 49,50% en krijgt de DGA 60% terug, in 2023 zal deze aftrek 37,05% bedragen en is de teruggaaf 61,40%.

 

Hoewel bovenstaand voorbeeld sterk vereenvoudigd is zijn de gevolgen van de hypotheek bij de BV wel duidelijk. Vooruitlopend hierop zijn andere mogelijkheden inzichtelijk gemaakt: herfinanciering bij de bank, hypotheek aflossen vanuit dividend en kopen van de woning door de BV. Deze DGA kan nu een goede keuze maken.

 

Naast deze veranderingen zijn er nog tal van maatregelen die van belang zijn voor de BV en de DGA. Laat u hierover goed informeren en zet alles op een rij.

 

” Knowledge is power “

(Sir Francis Bacon)

 

Tim Kuiper FFP